“กกต.”ระดมความเห็น แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีกกต. มั่นใจไม่สูญเปล่า

“กกต.”ระดมความเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มั่นใจไม่สูญเปล่า แม้ 5 เสือกกต.ถูกเซตซีโร่

เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 8 มิถุนายน ที่โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จ.นนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักงานกกต.(พ.ศ.2560-2579) ภายใต้ทิศทาง”ยุทธศาสตร์ 20 ปี กกต.ทุกเสียงมีสิทธิ สุจริต เที่ยงธรรม นำประชาธิปไตยคุณภาพ” ทั้งนี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวเปิดงานว่า การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของสำนักงานกกต. ตัวแทนองค์กรอิสระ และตัวแทนจากพรรคการเมือง ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ 20 ปี กกต.เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล โดยหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ กกต. 20 ปี คือทำให้การเลือกตั้งเป็นคำตอบของปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งกกต.มีแนวคิดจะให้จัดการเลือกตั้งทุกอย่างในวันเดียวกันทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของ กกต.ชุดนี้ จะวางแผนผลักดันงานที่สำคัญ ไม่มีการวางยา ไม่อู้งาน หรือใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเดินทางท่องเที่ยวแน่นอน แต่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกกต.ชุดใหม่


นายสมชัย กล่าวต่อว่า สำหรับ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.การจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุ้มค่าต่อประชาชน โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม 2. การจัดการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับ ต้องเริ่มต้นจาก กกต.ที่เป็นกลาง เพื่อให้เกิดการยอมรับในผลการเลือกตั้ง ขณะเดียวกันต้องวางกลไกสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพเท่าทันคนกระทำความผิด 3.การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม คือการทำให้การเลือกตั้งอยู่ในมือของประชาชน ยกตัวอย่างแอพพลิเคชั่นตาสับปะรด ซึ่งเป็นกลไกที่กกต.คิดขึ้นนั้นเป็นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยประชาชนที่พบเห็นการกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ บันทึกวีดิโอ บันทึกเสียง และส่งข้อมูลมาให้ทางกกต.ผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ 4.การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง เป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องทำให้พรรคการเมือง องค์กรทางการเมือง หน่วยงานต่างๆ อยู่รอดสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งเป็นสถาบันการเมือง และ 5.การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยกกต.ต้องเป็นองค์กรมืออาชีพ เป็นต้นแบบในเชิงธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

นายสมชัย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับข้อกังวลที่ห่วงว่าการสัมมนาครั้งนี้จะสูญเปล่าหากว่าการประชุมสนช.ในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ที่ประชุมมีมติเซตซีโร่กกต. ขอชี้แจงว่า การจัดงานสัมมนาครั้งนี้เป็นการเตรียมการล่วงหน้ามาเป็นเดือนไม่ใช่เพิ่งเริ่มมาคิดกัน ซึ่งไม่ว่ากกต.จะถูกเซตซีโร่หรือไม่เซตซีโร่ ร่างแผนยุทธศาสตร์เป็นของสำนักงานกกต. ซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อไป แต่ร่างแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ หากกกต.ชุดใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เห็นว่ามีสิ่งใดที่ต้องเพิ่มเติมหรือปรับแก้ไขก็สามารถดำเนินการได้ เพราะยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมีการปรับตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

ขอขอบคุณ มติชนออนไลน์