คลังถอยยอมเลื่อนใช้ระเบียบลูกจ้างนอกเงินงบ สกัดม็อบพรุ่งนี้

คลังยอมถอยเลื่อนใช้ระเบียบจ้างพนักงานและลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ เรียกหมอและหน่วยงานเกี่ยวข้องถกปรับปรุงระเบียบใหม่ ด้านแพทย์ชนบทยอมถอยยุติชุมนุมพรุ่งนี้ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังเข้าร่วมประชุมกับ รมว.คลัง และ รมว.สาธารณสุข เพื่อหารือแก้ปัญหาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน หรือ ลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

ว่า เนื่องจากยังมีหมอและหน่วยงานอื่นๆ มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่มาก จึงเห็นชอบให้เลื่อนการใช้ระเบียบดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะมีการออกระเบียบใหม่มาอีกครั้ง ซึ่งทางกรมบัญชีกลางจะเร่งทำหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบเป็นการด่วน และหลังจากนี้ในช่วงที่กฎหมายใหม่ยังไม่ออกมา ให้ใช้การว่าจ้างพนักงาน และลูกจ้างตามแบบเดิมไปก่อน นอกจากนี้  ช่วงบ่ายวันที่ 31 พ.ค. 61 กรมบัญชีกลางได้เชิญส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มาทำความเข้าใจกับระเบียบมารับทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบการจ้างพนักงาน พร้อมรับฟังความเห็นว่ามีความเหมาะสมมีกระทบต่อการทำงานหรือไม่ รวมถึงเสนอความเห็นเพื่อนำมาปรับปรุง ซึ่งกระทรวงการคลังจะพยายามเขียนระเบียบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย อ่านแล้วทุกหน่วยงานสบายใจ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่เดือนในการออกระเบียบใหม่

นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า รู้สึกพอใจกับแนวทางการเลื่อนใช้ระเบียบออกไป และจะเร่งแจ้งให้สมาชิกรับทราบว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาชุมนุมที่กระทรวงการคลังวันที่ 1 มิ.ย.61 แล้ว โดยจะขอติดตามการประชุมเปิดรับฟังความเห็นและแนวทางปฏิบัติก่อนว่าเป็นอย่างไร.
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews