ประโยชน์ ของแอโรบิค

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค ซึ่งหมายถึงการออกกำลังกายที่นานพอที่จะกระตุ้นให้ร่างกายใช้พลังงานจากการใช้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นจากสภาวะปกติทำให้ปอดหายใจเอาอากาศเข้าไปมาก หัวใจเต้นเร็วขึ้นและสูบฉีดเลือดแรงขึ้น ส่งผลให้ปอดมีประสิทธิภาพหัวใจแข็งแรง และหลอดเลือดดีขึ้น ขับถ่ายสะดวก นอนหลับง่าย ลดความเครียด ไม่อยากเหล้าและบุหรี่ช่วยลดความอ้วน จิตใจสดชื่น

และมีความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค คือ การเดินเร็ว การวิ่ง การขี่จักรยาน การว่ายน้ำ การเต้นแอโรบิค เป็นต้น ข้อควรระวังในการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ก่อนการวิ่งควรมีการสำรวจความพร้อมของสภาพร่างกายก่อนว่ามีความพร้อมเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานานให้ลองดูก่อนตามกำลังหากไม่มีความผิดปกติใดๆ ก็สามารถเริ่มวิ่งได้ แต่หากมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ ความดันโลหิตหรือโรคอื่นๆ ที่เป็นข้อจำกัดในการออกกำลังกายควรปรึกษาแพทย์ก่อน หากมีความผิดปกติในระหว่างการวิ่งควรหยุด เมื่ออาการบรรเทาแล้วค่อยออกวิ่งใหม่หากมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ใช้วิธีวิ่งสลับเดิน แต่หากอาการไม่บรรเทาลงให้ไปพบแพทย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth