สถานีพัฒนาและส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร

ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2508 โดยใช้ชื่อว่าวนอุทยานเขาท่าเพชร มีเนื้อที่ 2,906 ไร่ และอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 210 เมตร ต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เมื่อปี พ.ศ. 2519 จนกระทั่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร

สภาพโดยทั่วไปภายในสถานีพัฒนาฯ แห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นป่าแบบป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ มีไม้ตะเคียนทราย ไม้คอแลน กระบก หวายแดง และมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่มากมาย ทั้งยังสามารถพบสัตว์ที่อาศัยอยู่ภายในสถานีฯ ได้อีกด้วย อาทิเช่น กระจง หมูป่า นกปรอด นกกระจิบกินปลี นกกระจิบเล็ก ชมทิวทัศน์ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีโดยรอบจากบนยอดเขา สักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นปูชนียสถานองค์แรกของชาวบ้านดอน ทว่าต่อมาองค์พระธาตุเกิดชำรุดและมีรอยร้าวที่ฐาน พระธาตุองค์เดิมจึงถูกรื้อแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นทรงสูงเรียวลักษณะคล้ายลำเทียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามน่าชมมาก เดินป่าศึกษาธรรมชาติในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 800 เมตร โดยตลอดทางติดตั้งป้ายสื่อความหมายซึ่งคุณสามารถเดินชมธรรมชาติได้ด้วยตัวเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand