Category Archives: travel news

Latest Posts

เจดีย์ศรีสุริโยทัย

อยู่ในเกาะเมืองด้านทิศตะวันตก ติดกับสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 ถนนอู่ทอง พระเจดีย์แห่งนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นอนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรก สมเด็จพระสุริโยทัยซึ่งสิ้นพระชนม์ในการทำสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระเจ้าแปรและเป็นการยืนยันเกียรติแห่งสตรีไทยที่ได้รับการยกย่องจากสังคมไทยมาแต่ครั้งบรรพกาล

ฟาร์มโชคชัย

ฟาร์มโชคชัย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ-ปากช่อง กิโลเมตรที่ 159-160เป็นฟาร์มโคนม ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย เปิดกิจการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจนได้รับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 ปี 2545 ที่จะนำทุกท่านเข้าร่วมสัมผัส กลิ่นไอของการทำ ฟาร์มโคนมมาตรฐานขนาดใหญ่ในสถานที่ประกอบการจริงโดยมีผู้นำชมตลอดรายการ

โบราณสถานค่ายเนินวง

ค่ายเนินวง เป็นค่ายเก่าแก่สร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 ที่โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2377 โดยรื้อศิลาแลงและอิฐของกำแพงจากเมืองจันทบุรีไปสร้าง เพื่อป้องกันการรุกรานของชาวญวน บนกำแพงค่ายวางปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบหลายสิบกระบอก ภายในค่ายเป็นที่ตั้งของสำนักงานโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากร และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

บ้านแมวไทยโบราณ

สถานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แมวไทยที่ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียง 5 สายพันธุ์ ได้แก่ แมววิเชียรมาศ แมวสีสวาด แมวศุภลักษณ์ แมวโกนจา และแมวขาวมณี เพื่อให้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องคุณสมบัติและลักษณะ ที่ถูกต้องของแมวไทย

เขื่อนแม่กลอง

เขื่อนแห่งแรกของจังหวัดที่สร้างขึ้นเหนือลำน้ำแม่กลองเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญที่สุดในโครงการพัฒนา ลุ่มน้ำแม่กลองโดยรับน้ำต่อจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งเขื่อนแม่กลองนั้นครอบคลุมพื้นที่ 3 ล้านไร่ที่กินอาณาเขตของจังหวัดสุพรรณบุรี